• 1389

  1

  خلق ایده و تحقیقات

 • 1390

  2

  – تولید نمونه آزمایشی

  – شروع مطالعات میدانی

 • 1392

  3

  – عضویت در نخبگان جوان

  – مطالعات محصول در علوم پزشکی

 • 1394

  4

  – تولید نمونه اولیه

  – دریافت استاندارد و گواهی لازم برای محصول

 • 1395

  5

  – ثبت اختراع

  – عضویت به عنوان واحد فناور در پارک علم و فناوری

 • 1396

  6

  ارائه محصول نهایی به عنوان محصول دانش بنیان در پارک علم و فناوری

 • 1398

  7

  تولید انبوه محصول نهایی و عرضه در بازارهای داخلی و بین المللی

 • 1400

  8

  ساخت کارخانه