امضا تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت آموت دانش آسیا و دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

به منظور ايجاد و گسترش همفكری و همكاري های آموزشی-پژوهشی این تفاهمنامه مابين شرکت آموت دانش آسیا و دانشـگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی به امضا رسید.

این تفاهم موضوعاتی همچون موارد زیر را شامل می‌شود :

  • اجرای پروژه های تحقيقاتی- كاربردی مورد نياز تا مرحله تبيين دانش فنی
  • تربيت نيروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب در مقاطع تحصيلی مختلف
  • تدوين و تاليف اسناد و مدارك علمی و تبادل آنها
  • استفاده از کتابخانه ها و تجهیزات کارگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای

منبع خبر : آموت دانش آسیا

منبع خبر : دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی