آدرس دفتر فروش :

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان خیام جنوبی، مجتمع تجاری شهریار ،طبقه 5 واحد 508

شماره تماس : 32259431 44 98+

آدرس دفتر مرکزی :

ایران ،آذربایجان غربی ،ارومیه ،کیلومتر 11 بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه ،پارک علم و فناوری
کد پستی 5756115322

شماره تماس : 32751240 44 98+


آدرس ایمیل :

info@sciamoot.com